Mieszkanie wytchnieniowe

W ramach projektu „Dobre miejsca w BOF – Centrum Usług na rzecz Osób z Autyzmem” nr RPO.07.02.02-20-0018/21 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego…

Kongres Autism-Europe

W dniach 7-9 października odbędzie się w Krakowie 13 Międzynarodowy Kongres Autism-Europe, na którym nie zabraknie również przedstawicieli naszej Fundacji. Liczymy na solidną porcję wiedzy i możliwość nawiązania kontaktów z ludźmi, którym problem autyzmu leży na sercu.