FUNDACJA PRZYSTANEK AUTYZM
15-689 Białystok, ul. Pietkiewicza 7A
REGON: 388785701, NIP: 5423433418