PILNE! Zapisy na zajęcia TUS w grudniu 2023 r.

Rodzice i opiekunowie!Fundacja Przystanek Autyzm prowadzi zapisy do praktycznych i teoretycznych zajęć grupowych (TUS). Zajęcia odbywać się będą w trzech czteroosobowych grupach prowadzonych…

Mieszkanie wytchnieniowe

W ramach projektu „Dobre miejsca w BOF – Centrum Usług na rzecz Osób z Autyzmem” nr RPO.07.02.02-20-0018/21 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego…