Możliwość przekazania na określoną organizację 1,5% podatku dochodowego jest  jednym z przywilejów, które przysługują organizacjom pożytku publicznego. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie status OPP może uzyskać organizacja działająca w sferze pożytku publicznego nieprzerwanie co najmniej przez 2 lata oraz spełniająca warunki określone w ustawie. Nasza fundacja uzyskała już status OPP ale możliwość wpłaty 1,5% będzie możliwa dopiero za rok podatkowy 2024 r.