Możliwość przekazania na określoną organizację 1,5% podatku dochodowego jest  jednym z przywilejów, które przysługują organizacjom pożytku publicznego. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie status OPP może uzyskać organizacja działająca w sferze pożytku publicznego nieprzerwanie co najmniej przez 2 lata oraz spełniająca warunki określone w ustawie. Nasza fundacja będzie mogła ubiegać się o status OPP dopiero pod koniec 2023 r.