fundusze europejskie - program regionalny

Projekt „Dobre miejsca w BOF – Centrum Usług na rzecz Osób z Autyzmem”.

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku, Fundacja Wspierania Rodziny i Społeczeństwa ISKRA oraz Fundacja Przystanek Autyzm rozpoczynają rekrutację uczestników projektu pt. „Dobre miejsca w BOF – Centrum Usług na rzecz Osób z Autyzmem”.

Czas trwania projektu:   01.08.2022 – 31.12.2023

Cel projektu:

  • Utworzenie i prowadzenie centrum usług specjalistycznych na rzecz osób z ASD i ich opiekunów (m.in. terapia SI, pedagogiczna, behawioralna, fizjoterapia);
  • Prowadzenie usług asystenckich na rzecz osób z ASD;
  • Stworzenie i prowadzenie miejsca opieki wytchnieniowej w formie mieszkalnictwa wspieranego;
  • Utworzenie i prowadzenie mieszkania wspomaganego dla osób z ASD.

Grupa docelowa:

  • osoby, które mieszkają na terenie gmin: M. Białystok, Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Dobrzyniewo Duże, Supraśl, Zabłudów, Czarna Białostocka, Wasilków i Turośń Kościelna;
  • osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne.

Rekrutacja:

Zakwalifikowanie do udziału w projekcie będzie odbywać się poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowych informacji nt. projektu udzielają:

  • Joanna Sienkiewicz, tel.: + 48 728 378 783
  • Dorota Maksimiuk, tel.: + 48 503 824 000

Dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres biura projektu, tj. 15 – 062 Białystok, ul. Warszawska 6A. Dokumenty można także przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: projektbof@kta.bialystok.pl. Wszystkie osoby spełniające formalne kryteria udziału zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną
(w zależności od sytuacji – razem z rodzicami).

Opłaty: Udział w projekcie jest bezpłatny

Do pobrania:


Projekt pt. „Dobre miejsca w BOF – Centrum Usług na rzecz Osób z Autyzmem” nr RPO.07.02.02-20-0018/21 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.