Pragniemy poinformować, że Fundacja Przystanek Autyzm będzie realizatorem projektu ogłoszonego przez Urząd Miasta w Białymstoku o nazwie: Zapewnienie wsparcia członkom rodzin lub opiekunom sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności oraz dorosłymi osobami z niepełnosprawnością poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwanego dalej „Programem” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.
Szczegóły dotyczące powyższego zadania publicznego dostępne są na stronie Urzędu Miasta w Białymstoku:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2024 r.

UWAGA: Projekt dotyczy mieszkańców Białegostoku!
Aby skorzystać z usług opieki wytchnieniowej w naszej Fundacji należy wcześniej udać się do MOPR w Białymstoku (skontaktować z pracownikami socjalnymi, którzy przypisani są do rejonu, w którym Państwo mieszkacie, lub bezpośrednio do siedziby MOPR na ul. Malmeda 8) w celu uzyskania decyzji administracyjnej o przyznaniu pomocy.

Kontakt:
MOPR Białystok
lub e-mail: fundacja@przystanekautyzm.pl