OGŁOSZENIE O NABORZE KADRY PROJEKTU NA STANOWISKO OPIEKUN OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

W związku z realizacją nowego projektu „Dobre miejsca w BOF – Centrum Usług na rzecz osób z Autyzmem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 poszukujemy osób do pracy na stanowisko:
OPIEKUN OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w mieszkaniu wytchnieniowym w Białymstoku przy ul. Gruntowej 6A m.6.

Wymagania:

  1. Wykształcenie minimum średnie;
  2. Dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej /pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnością;
  3. Udokumentowane co najmniej 6 miesięczne doświadczenie, w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom z niepełnosprawnością, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnością w formie wolontariatu;
  4. Empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy;
  5. Pożądane: umiejętność słuchania, rzetelność, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych.

Zapewniamy:

  • umowę zlecenie na czas trwania projektu;
  • elastyczny grafik;
  • wsparcie merytoryczne i mentalne.

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać do dnia 19 stycznia 2023 r. do godz. 10:00 na adres:

Fundacja Przystanek Autyzm
Biuro ul. M.Pietkiewicza 7A, 15-689 Białystok
e-mail fundacja@przystanekautyzm.pl
Telefon 790 272 042 Joanna Zając

Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi osobami