Naszym celem jest wybudowanie i prowadzenie ośrodka dziennego i stałego

pobytu dla dorosłych osób z autyzmem.

Wyskokofunkcjonujące osoby z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami do dwudziestego czwartego roku życia mają zapewnioną opiekę i naukę w szkołach i ośrodkach specjalnych. Niżej funkcjonujące kończą swoją naukę, która najczęściej ma charakter zajęć przysposabiających do codziennego życia, na poziomie szkoły podstawowej. Kiedy szkoła się kończy, siedzą w domach, bez terapii i kontaktu z rówieśnikami, skazani na wyłączną opiekę rodziców lub rodzeństwa. Jeśli nie są oni w stanie zaopiekować się nimi, trafiają do domów pomocy społecznej. Ze względu na specyfikę zaburzeń spektrum autyzmu nie są to zdecydowanie miejsca dostosowane do ich potrzeb. Pobyt w takich placówkach kończy się najczęściej regresem, nasileniem zachowania agresywnych i autoagresywnych. Z domów opieki społecznej trafiają do szpitali psychiatrycznych lub dostają silne leki uspokajające.

Ponieważ w Polsce nadal nie ma systemowego wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem, Fundacja Przystanek Autyzm postawiła sobie za cel wybudowanie i prowadzenie ośrodka dziennego i stałego pobytu dla dorosłych osób z autyzmem, aby zapewnić im miejsce gdzie będą mogli godnie żyć w warunkach dostosowanych do ich potrzeb. Własnymi siłami poświęcając swój czas i pieniądze staramy się sprostać temu zadaniu. Jednak nasze możliwości są ograniczone. Dlatego zwracamy się do ludzi dobrej woli o pomoc w realizacji naszego celu. Pamiętajmy o tych, którzy nie są w stanie sami o siebie zadbać.

Darowizny

Przekazując datek na rzecz Fundacji Przystanek Autyzm wspomagasz osoby, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie i dbać o swoje potrzeby. Każda najmniejsza wpłata to dobry początek dla naszych podopiecznych. To nadzieja na lepsze jutro.

Dane do przelewu:

FUNDACJA PRZYSTANEK AUTYZM
15-689 Białystok, ul. Pietkiewicza 7A
REGON: 388785701, NIP: 5423433418

Nr rachunku bankowego:
59 1090 2590 0000 0001 4817 8366

Fundacja Przystanek Autyzm od maja 2021 roku należy do Autzym-Polska, Porozumienia Organizacji Pozarządowych Pracujących na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami oraz ich Rodzin.